در روش قدیمی، فروشندگان باید به صورت دستی قیمت های محصولات را در وبسایت وارد می کردند. اما با گذر زمان و افزایش فروش متوجه شدیم این روش مشکلات زیادی دارد و مهم ترین آن، به روز نبودن قیمت های محصولات است. 
به همین منظور، تحقیق برای روشی جدید را شروع کردیم. نتیجه آن، جدیدترین سیستمی است که در حال حاضر برای وبسایت پیاده سازی شده است. در روش جدید که برای اولین بار در ایران پیاده سازی شده است، تمامی بازی های پلتفرم استیم در وبسایت اتوماتیک قیمت گذاری می شوند و قیمت های آنها همواره بروز است.