در ابتدا نیاز است توضیحاتی درباره ریجن بدهیم. ریجن منطقه ای است که شما به استیم گفته اید در آنجا سکونت دارید. بازی ها در هر ریجن قیمت متفاوتی دارند. به عنوان مثال، بازی ها در ریجن آرژانتین بسیار ارزان تر از ریجن آمریکا هستند. ریجن ها "هیچ" تفاوتی در بازی خریداری شده ایجاد نمی کنند، مگر بعضی از بازی ها (مانند بازی های یوبیسافت) که در وبسایت و صفحه توضیحات بازی اطلاع رسانی خواهد شد. 
توجه: در آخرین محدودیت های استیم، تغییر ریجن بسته شد و دیگر امکان تغییر ریجن وجود ندارد.
اگر ریجن بازی که خریداری کرده اید، با ریجن اکانت شما همخوانی ندارد، فروشنده به رایگان این تغییر را برای شما انجام می دهد. اما محدودیتی نیز وجود دارد. شما در اکانت خود، 15 روز گذشته نباید: تغییر ریجن، شارژ والت، خرید بازی از فروشنده، خرید بازی با والت خود انجام داده باشید. هر کدام که انجام شده باشد، باید حداقل 15 روز از آن گذشته باشد در غیر این صورت فروشنده قادر به تغییر ریجن نیست و سفارش شما را می تواند لغو کند. همچنین ممکن است قبل از 15 روز، تغییر ریجن فراهم شود، اما ممکن است مشکلاتی برای اکانت شما پس از تغییر ریجن پیش آید (مانند قفل شدن ریجن شما)، وبسایت در این صورت هیچ ضمانتی ارائه نمی کند و مقصر خود خریدار خواهد بود. پس حتما دقت داشته باشید در صورتی که سفارشی می خواهید ثبت کنید و ریجن فروشنده با ریجن اکانت شما یکی نیست، 15 روز از آخرین عملی که منجر به حساس شدن استیم شده است (در ابتدای پاراگراف دوم گفته شد)، گذشته باشد.
اگر شما عجله دارید، بازی را از فروشنده ای خریداری کنید که ریجن اعلامی آن با ریجن اکانت شما یکسان باشد.

نکته مهم: پس از آخرین محدودیت های اعمال شده توسط استیم، پیشنهاد می کنیم ریجن اکانت خود را آرژانتین کنید و آن را تغییر ندهید. اکثر فروشندگان فقط در ریجن آرژانتین فروش دارند.